کشاورزان و بهره برداران محترم

کشاورزان و بهره برداران محترم روستای هلی دشت .. با سلام و قبولی عزاداریهای شما در ایام محرم…. احتراما با توجه به مسئله بحران آب و عدم کشت مجدد برنج برای سالهای آینده و حمایتهای ویژه دولت و تولید محصول در راستای اقتصاد مقاومتی، توسعه کشت کلزا توصیه میگردد. لذا در این راستا مراتب جهت اطلاع کشاورزان و بهره برداران عزیز رسیده تا اقدام به کشت کلزا در زمینهای مستعد اعم از شالیزاری و خشکه زاری نمایند. ضمنا کشاورزان محترم جهت عقد قرارداد و تحویل حواله بذر کلزا با در دست داشتن کپی کارت ملی و شناسنامه به جهاد کشاورزی بابلکنار مراجعه نمایند.

فهرست