هم اکنونحضور امام جمعه محترم

هم اکنون
حضور امام جمعه محترم و بخشدار محترم بابلکنار

در #نماز_جماعت مغرب و عشاء مسجد صاحب‌الزمان روستای #هلیدشت

چهارشنبه ، ۸ خرداد ۹۸

@bakhshdari_babolkenar

فهرست