هشدار مصرف برق:\با توجه ب

???? هشدار مصرف برق:

با توجه به افزایش دمای هوای استان مازندران در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ، به مشترکین محترم برق اکیدا توصیه می شود که از لوازم برقی غیر ضروری خود در ساعات ۱۲ تا ۱۶ استفاده نکنند و استفاده از این لوازم را به ساعات کم باری شبکه و ابتدای صبح موکول فرمایند.

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

فهرست