نرخ دستمزد کمباین مخصوص شالی

نرخ دستمزد کمباین مخصوص شالی

۱) نرخ برداشت برنج توسط کمباین برداشت مستقیم ۵٪ محصول (۲۰ به ۱) اعلام می گردد.

۲) نرخ برداشت ۲ مرحله ای برنج (توسط کمباین های غلات) ۴٪ محصول (۲۵ به ۱) می باشد.

۳) نرخ برداشت برنج در شرایط ویژه و سخت اعم از ورس ، باتلاقی و …. با توافق طرفین انجام گردد.

@bakhshdari_babolkenar

فهرست