قدم بعدی اسفالت( از محل اسفالت

قدم بعدی اسفالت( از محل اسفالت رمپ) راه روستایی اداره راهداری و قول مساعد معاونت محترم راه روستایی اقای نجفی با تخصیص ۹۰ تن اسفالت به سفارش اقای نیاز اذری و پیگیری شورا و دهیاری بزودی انجام خواهد شد از حمایتهای بی دریغ اهالی محترم نیز در انجام بروژهای مسیرهای شهدا ۵ و مسیر مواصلاتی بابلکنار به جاده نظامی و همه دست اندرکاران و بانیان امر خصوصا فرماندار محترم شهرستان بابل اقای ولیزاده و شوراهای روستاهای هلیدشت و فولادکلا کمال تشکر را داریم .

فهرست