شوراها ، دهیاران و باغ

???? ???? ???? ???? شوراها ، دهیاران و باغداران محترم بخش بابلکنار

????️با توجه به وضعیت طغیانی و خسارتزای آفت مگس میوه مدیترانه ای در باغات شهرستان و به منظور آشنایی با روشهای مبارزه و کاهش خسارت این آفت

????️همایشی پنج‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۰ صبح ، در محل دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل، سالن همایش شهید شجاعیان با حضور مدیران استانی و شهرستانی برگزار میگردد.
لذا از عموم علاقمندان جهت شرکت در این همایش دعوت بعمل می آید.

✳️ جهاد کشاورزی بابلکنار

فهرست