شهید سر افراز

یکی از بزرگترین نعمتهای الهی بر جامعه‌ی اسلامی ما، وجود مردان شجاع و جوانان فداکاری است که از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز، در مقابل دشمنان انقلاب سینه سپر کرده‌اند و با جان و خون خود، اسلام و انقلاب و راه خدا را نصرت بخشیده‌اند. بعضی از این عزیزان، در راه خدا به شهادت رسیدند و به عنوان سند افتخاری برای ایران و اسلام و انقلاب اسلامی، اسم آنها در تاریخ ثبت شده است.

پنج تن از این شهیدان از روستای هلیدشت هستند:

  • شهید نبی الله شاهکلایی
  • شهید گنجعلی رحیمی
  • شهید پنجعلی عبدی
  • شهید رضا رجبی
  • شهید محمدباقر حسین زاده

 

فهرست