سلام nعملکردموسسه خیریه باب ا

سلام
عملکردموسسه خیریه باب الحوائج
۱٫کمک هزینه خرید عید مبلغ ۳۰۰۰۰۰تومان به ۱۹ خانوار تحت پوشش و زنان سرپرست خانوار جمعا۵۷۰۰۰۰۰ هزار تومان
۲ کمک هزینه ماه مبارک رمضان مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان خرید خوارو بار جمعا ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
۳٫ کمک ب خرید جهیزیه عروس
۴ کمک به تکمیل و احداث ساختمان ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
۵ . تعداد افرادی که عضویت افتخاری دارند و هر ماه پیام دریافت می کنند ۵۲ نفر
۶ جهیزیه ۲۰۰۰۰۰۰ نقدی و ۸۰۰ هزار تومان کالا
۷وام دوفقره مبالغ ۱٫۵ میلیون و ۴ میلیون تومان
از اهالی و جوانان علاقمند در مشارکت در این امر خیر دعوت بعمل می اید

فهرست