رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

? پیش بینی می‌ شود ۲۰ #هزار_هکتار از #شالیزار‌های مازندران با #خشکی و کم آبی مواجه شود

@halidasht

فهرست