جناب اقای احمد رجبی قهرمانی فر

جناب اقای احمد رجبی قهرمانی فرزند دلبندتان در مسابقات چهار جانبه نوشهر را در مسابقات کنگ فو تبریک عرض می نمائیم و ارزوی موفیقت و پیروزی در همه امور را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواستاریم .

فهرست