جلسه تامین امنیت دیشب همزمان ب

جلسه تامین امنیت دیشب همزمان با نماز مغرب و اعشا با حضور جمع کثیری از اهالی روستای هلیدشت برگزار شد و مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد
معرفی نماینده از هر طایفه برای برنامه ریزی حضور نیروها
پیگیری نصب دوربین مداربسته و ساماندهی دوربینهای موجود در محل
مذاکره با نیروی انتظامی جهت نظارت و همکاری با داوطلبین گشت شبانه

فهرست