ثبت‌نام مرحله دوم وام ضروری با

ثبت‌نام مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان از اول بهمن

?مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: ثبت نام مرحله دوم وام ضروری پنج میلیون تومانی بازنشستگان این صندوق از اول بهمن ماه آغاز می شود.

@bakhshdari_babolkenar

فهرست