با سلام وسایل لازم برای راه ان

با سلام وسایل لازم برای راه اندازی چاه اب تهیه شد و تاساعت ۲ نسبت به انجام تعمیرات اقدام خواهد شد از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم

فهرست