با سلام افراد سی سال به بالا

با سلام
افراد سی سال به بالا جهت انجام معاینات فشار خون هرچه سریعتر به خانه بهداشت هلیدشت مراجعه نمایند

فهرست