با سلامبه اطلاع کمباین داران

با سلام
به اطلاع کمباین داران محترم می رساند جهت تعین تکلیف سهمیه سوخت مصرفی با در دست داشتن مدارک شناسایی (دفترچه و سندمالکیت یا فروشنامه ) و هویتی ( شناسنامه و کارت ملی ) به مرکز خدمات کشاورزی مراجعه فرمایید مهلت تا پایان وقت اداری فردا
باتشکر

فهرست