اطلاعیه

اطلاعیه به اطلاع عموم اهالی روستای هلیدشت می رساند مراسم عید ماه ۲۶ طبق سنوات گذشته اخرین جمعه تیرماه هر سال در مکان آقا سید جلال مورخ ۲۸/۴/۹۸برگزار می گردد . لذا از همه اهالی دعوت بعمل می آید . درضمن علاقمندان می نوانند کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را تحول مغازه آقای میکائیل شکری فرمایند. با تشکر ستاد برگزاری مراسم عیدماه بیست وشش

فهرست