اطلاعیه اب شرب روستای هلیدشت

اطلاعیه
اب شرب روستای هلیدشت روزهای شنبه و یکشنبه ۲۶و۲۷ /۵ /۹۸ بعلت تعویض پمب و تعمیرات قطع می باشد لطفا نسبت به ذخیره اب اقدام نمایید . با تشکر

فهرست