اطلاعیهبا سلام به اطلاع فرم

اطلاعیه
با سلام به اطلاع فرماندهان محترم پايگاه ها مي رساند با توجه به شروع دوره آموزشي عمومي مقدماتي ( عادي به فعال )متاسفانه فقط پايگاه شيرداركلا درونكلاغربي كبرياكلا بالف كلاشرقي ممرزكن قرآن تالار ومزداكتي شركت كردن وبقيه پايگاه نيرو نفرستادن فرماندهان محترم اين آخرين دوره عادي به فعال ميباشد واز دوره بعد شرايط سختي براي اموزش از طرف آموزش وعمليات كل سپاه در نظر گرفته شده است فردا اخرين مهات جهت فرستادن نيرو ميباشد تشكرفرماندهي حوزه حضرت مهدي ( عج)

فهرست