اجرای طرح منظومه پایلوت بابلکن

اجرای طرح منظومه پایلوت بابلکنار

????️#بازدید_میدانی یک روزه طرح مصوب پایلوت #منظومه بخش #بابلکنار

????️با حضور سازمان برنامه و بودجه کشور ، رئیس محترم امور راه و ترابری ، مدیریت عمران شهری و روستایی ، معاون محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ، معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ، نماینده نهاد ریاست جمهوری در امور روستایی ، مهندس خانی مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان مازندران ، نماینده سازمان برنامه بودجه استان ، ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری ویژه بابل ، مصطفی زاده گنجی بخشدار محترم بابلکنار ، روحی رئیس محترم بنیاد مسکن شهرستان بابل

????️در این بازدید مسئولین کشوری از پتانسیل موجود در بخش در حوزه دامداری ، نوغانداری ، گردشگری ، صنایع دستی و … بازدید بعمل آوردند.

سه شنبه ، ۱۰ اردیبهشت ۹۸

@bakhshdari_babolkenar

فهرست