پایگاه اطلاع رسانی روستای هلی دشت

مطالب در دسته :جرم

#پرورش گله ای #اردک در #شا

۱۷ام اردیبهشت , ۱۳۹۸
🔴🦆 #پرورش گله ای #اردک در #شالیزارها ، #ممنوع است💢مدیرکل دامپزشکی مازندران: بر اساس قوانین، پرورش #طیور بومی کمتر از ۱۰۰ قطعه فقط در داخل بافت #روستا برابر ضوابط بهداشتی مجاز بوده و پرورش گله ای خارج از روستا، داخل شالیزار و اطراف واحدهای صنعتی #جرم است. وبرابر قانون با پرورش دهندگان برخورد می شود/ایرنا ادامه مطلب